Varyans Nedir?

Varyans gözlemlerin ortalamadan ne kadar uzakta olduğunu ölçmek için kullanılan matematiksel bir ölçüdür. Başka bir ifadeyle çeşitliği göstermektedir. Varyans genellikle hipotez testlerinde, betimsel istatistikte, uygunluk iyiliğinde, çıkarımsal istatistikte ve Monte Carlo örneklemesinde kullanılır. Varyans aynı zamanda standart sapmanın karesidir.

Varyans Nasıl Hesaplanır?

İki farklı varyans formülü vardır.

Anakütle Varyasyonu

σ2=i=1N(xi-μ)2N

Örneklem Varyasyonu

s2=i=1n(xi-x¯)2n-1