İstatistik Nedir?

İstatistik, verilerin toplanması, analizi, yorumlanması, sunulması ve özetlenmesiyle ilgilenen bir disiplindir. İstatistiksel yöntemler, belirli bir konu veya popülasyon hakkında bilgi edinmek, örneklem sonuçlarından genellemeler yapmak ve veriler arasında ilişkileri anlamak için kullanılır.

İstatistik, birçok farklı alanda uygulanabilir. Örneğin:

İstatistik, verilerin doğru bir şekilde toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması gerektiren bir alandır. İyi bir istatistiksel çalışma, doğru sonuçlara ulaşmak ve yanıltıcı sonuçlardan kaçınmak için dikkatli bir yöntem seçimini ve analiz sürecinin doğruluğunu gerektirir.

Örneklem ile Anakütle arasındaki Fark Nedir?

Örneklem, anakütlenin küçük bir parçasıdır ve anakütleyi temsil edebilecek örnek ögelerden oluşmaktadır. Bu nedenle örneklemdeki ögeler anakütleden seçilirken rastgele seçilmelidir. Anakütle ise ögelerin hepsidir. Anakütleye aynı zamanda evren de denmektedir.