Büyük Ünlü Uyumu Nedir?

Türkçe'de eğer bir kelimenin ilk sesli harfi kalın bir ünlüyle (a, ı, o, u) başlıyorsa o kelimenin geri kalan ünlü harflileri de kalındır. Eğer ilk sesli harf ince bir ünlüyle (e, i, ö, ü) başlıyorsa geri kalan sesliler de incedir.

Büyük ünlü uyumuna uyan bazı kelimeler: araba, ağaç, odun, eşek, kedi, üzüm gibi.

Bitişik yazılan kelimelerde büyük ünlü uyumu aranmaz: bilgisayar, çekyat, açıkgöz gibi.

Küçük Ünlü Uyumu Nedir?

Küçük ünlü uyumunda düzlük kuralı veya yuvarlaklık kuralı olmalıdır.

Düzlük Kuralı

Bir kelimenin bir hecesinde düz ünlü (a, e, ı, i) varsa sonraki hecede de düz ünlü olmalıdır.

Yuvarlaklık Kuralı

Bir kelimenin bir hecesinde düz ünlü (o, ö, u, ü) varsa sonraki hecede ya eniş düz (a, e) ya da dar yuvarlak (u, ü) ünlü bulunmalıdır.

Küçük ünlü uyumuna uyan bazı kelimeler: keçi, koyun, uzun, üzüm.