Kuvvet Nedir?

Fizikte kuvvet bir nesnenin hareketini değiştirebilecek etkidir. Basit bir şekildeyse kuvvet çekme ya da itme olarak adlandırılabilir. Bir kuvvetin hem büyüklüğü hem de yönü vardır, başka bir ifadeyle vektöreldir.

Kuvvetin Formülü Nedir?

F=ma. Buradaki kuvvet (F) Newton (N) cinsinden, kütle (m) kilogram (kg) cinsinden, ivmelenme (a) ise m/s2 cinsindendir.