İşçi problemi nasıl hesaplanır?

İşçi problemi alttaki formülle hesaplanabilir:
birlikte yapılan işin süresi=11A+1B
Burada A tek başına sadece A tarafından yapılan bir işin tamamlanma süresi, B de tek başına sadece B tarafından yapılan bir işin tamamlanma süresidir.