Bileşik Faiz Nedir?

Bileşik faiz uzun vadeli (bir yıldan fazla) kredi işlemlerinde uygulanan bir faiz metodudur. Bu hesaplamada sermaye sabit kalmaz. Her dönem sonunda hesaplanan faiz tutarı o dönem başında yatırılan anaparaya eklenerek bir sonraki döneme ait anapara oluşturulur. Başka bir ifadeyle bir dönemin baliğ değeri bir sonraki dönemin anaparasıdır. Böylelikle her dönem edilecek faiz miktarı basit faizdeki gibi aynı olmayıp artarak gider. Çünkü her dönem elde edilen faiz tutarına, bir sonraki dönem de faiz işletilmektedir.

Bileşik Faiz Nasıl Hesaplanır?

Yıllık %25 faiz oranı üzerinden bankaya yatırılan 2000 ₺'nın, 2. yıl sonunda ulaşacağı değeri bileşik faiz yöntemiyle hesaplayalım.

Burada

A = a(1 + t)n => A = 2000(1 + 0,25)2 => A = 3125 ₺

2 yıl sonunda 2000 lira olan paramız 3125 liraya ulaşır.