Deprem Nedir?

Deprem yer kabuğundaki kırılma ya da sürtünme sonucu oluşan yer sarsıntısıdır. Depremler çoğunlukla fay hatlarında meydana gelmektedir. Bazen maden çalışmaları ya da sondajlar sırasında da insanlar küçük çaplı yapay depremlerin oluşmasına neden olabilir. Bir deprem bir kaç saniye ile bir iki dakika arasında sürebilir.

Depremler Nasıl Ölçülür?

Depremleri ölçmek için sismograf adı verilen cihazlar kullanılır. Bu cihazlar yer yüzeyine, deniz tabanına ya da yerin metrelerce altına yerleştirilebilir. Sismograflar çok küçük sarsıntıları bile ölçebilir. Algılanan sarsıntılar daha sonra merkezi bir yerde toplanır ve incelenir. Depremin büyüklüğü moment magnitüd ölçeği ya da Richter ölçeği ile gösterilir.

İki Deprem Nasıl Karşılaştırılır?

Üstteki aracı kullanarak iki depremin büyüklüğünü karşılaştırabilirsiniz. İki deprem arasındaki fark sarsıntı ya da enerji bakımından karşılaştırılabilir.